Přelepka na podacím lístku

Rok 1992

Přelepka na obálce

Rok 1942

Freiwillige Feuerwehr – dobrovolní hasiči

Rok 1880

Freiwillige Feuerwehr – dobrovolní hasiči

Rok 1931

Otisk razítka farního úřadu

Rok 1920

Otisk razítka farního úřadu

Rok 1935

Otisk razítka farního úřadu „U Sv. DUCHA“ ve Všerubech

Rok 1949

Otisk razítka farního úřadu

Rok 1935

Otisk razítka farního úřadu

Rok 1940

Otisk razítka farního úřadu

Nedatováno

Otisk razítka farního úřadu ve Všerubech

Rok 1924

Otisk razítka kampeličky

Rok 1945

Kampelička, spořitelní a záložní spolek

Rok 1950

Myslivecké sdružení Všeruby

Rok 1974

Myslivecké sdružení Všeruby

Rok 1979

Bürgermeisteramt Wscherau – Starostenský úřad Všeruby

Rok 1939

Razítko starosty, včetně podpisu (Wenzl Wrchlavsky)

Rok 1929

Razítko starosty, včetně podpisu (Johann Žak)

Rok 1935

Bürgermeisteramt Wscherau – Starostenský úřad Všeruby

Rok 1929

Otisk razítka Státní spořitelny

Rok 1946

Otisk ze situačního plánku Telecího mlýna

Rok 1935

Prodejna ZKD Všeruby u Plzně

Rok 1949

Velitelství četnické stanice

Rok 1938

Bürgermeisteramt Wscherau – Starostenský úřad Všeruby

Bürgermeisteramt Wscherau – Starostenský úřad Všeruby

Rok 1938

Matriční úřad ve Všerubech, okres Stříbro

Rok 1939

Obec Všeruby, okres Stříbro

Rok 1939

Otisk razítka města Všeruby

Rok 1839

Městský úřad Všeruby

Rok 1902

Městský úřad Všeruby

Rok 1910

Základní škola Všeruby

Rok 1881

Základní škola Všeruby, okres Stříbro

Rok 1935

Komise podle vyhl. č. 2141/46 Ú. l.

Rok 1947

Razítko MNV Všeruby

Rok 1947

Otisk razítka MNV ve Všerubech

Rok 1950

Základní odborná škola zemědělská ve Všerubech

Rok 1948

Školní výbor lidové školy zemědělské ve Všerubech u Plzně

Rok 1947

Česká živnostenská pokračovací škola ve Všerubech

Rok 1930

Základní odborná škola rolnická ve Všerubech

Rok 1949

Obecná škola (německá) ve Všerubech

Rok 1938

Újezdní školní rada ve Všerubech

Rok 1947

Lidová škola zemědělská ve Všerubech u Plzně

Rok 1946

Střední škola ve Všerubech, okres Stříbro

Rok 1949

Razítko MNV Všeruby

Rok 1947

Školní výbor lidové školy hospodářské ve Všerubech

Rok 1929

Všeruby – školní razítko

Rok 1946

Obecná škola ve Všerubech u Plzně

Rok 1945

Masarykova obecná a měšťanská škola

Rok 1937

Lidová škola zemědělská ve Všerubech u Plzně

Rok 1949

Národní škola ve Všerubech, okres Plzeň – venkov

Rok 1952

Osmiletá střední škola Všeruby, okr. Plzeň

Rok 1955

Všeruby – školní razítko

Rok 1949

Všeruby – školní razítko

Rok 1979

Česká obecná škola ve Všerubech

Rok 1919

NEPLATNÉ razítko – Základní škola Všeruby

Rok 2002

Školní jídelna ZDŠ ve Všerubech

Rok 1979

Školní výbor lidové školy hospodářské ve Všerubech

Rok 1933

Místní rolnická komise Všeruby

Rok 1947

Místní správní komise ve Všerubech

Rok 1946

Starostenský úřad Všeruby

Nedatováno

Bürgermeisteramt Wscherau – Starostenský úřad Všeruby

Rok 1923

Razítko NV Všeruby

Rok 1946

Razítko Národní výbor Všeruby u Plzně

Rok neznámý

Všeruby – školní razítko

Rok 1979

Razítko Rady MNV Všeruby

Rok 1977

Razítko MNV Všeruby

Rok 1987

Všeruby – školní razítko

Rok 1979

NEPLATNÉ razítko – Všeruby – obecní úřad

Rok 2002

Razítko Rada MNV Všeruby

Rok 1970

Tištěný otisk razítka z hlas. lístku voleb do zastupitelstva obce

Rok 1990

NEPLATNÉ razítko – Obec Všeruby

Rok 2003

NEPLATNÉ razítko – Všeruby – stavební úřad

Rok 2002

Prodejna ZKD Všeruby u Plzně

Rok 1948

Lidová škola hospodářská ve Všerubech u Plzně

Rok 1936

KSČ, místní organizace Všeruby u Touškova

Rok 1947

Otisk razítko místní lidové knihovny

Rok 2018

Měšťanská škola ve Všerubech u Plzně

Rok 1947

Obecná škola ve Všerubech

Rok 1945

Ředitelství střední školy ve Všerubech

Rok 1948

Národní škola ve Všerubech, okres Plzeň

Rok 1952

Měšťanská škola ve Všerubech

Rok 1947

Otisk razítka zahradnictví pana Čeňka Nuhlíčka

Rok 1929

Řeznictví a uzenářství Všeruby u Plzně

Rok 1950

Otisk razítka Újezdní školní rady

Rok 1950

Národní škola ve Všerubech, okres Plzeň – venkov

Rok 1952

Místní národní výbor Všeruby

Rok 1982

Myslivecké sdružení Všeruby

Rok 1978

Otisk z plánku mostku přes Labutí potok u Telecího mlýna

Rok 1932

Otisk razítka – ZŠ Všeruby

Rok 1979

NEPLATNÉ razítko – Všeruby – obecní úřad

Rok 2002

Místní lidová knihovna

Rok 1992

JZD ve Všerubech

Rok 1950

Razítko – Karel Vokroj, učitel

Rok 1936

Otisk razítka – ZDŠ Všeruby

Rok 1979

Razítko Rady MNV Všeruby

Rok 1988

Otisk razítka k vodoprávnímu řízení

Rok 1934

Všeruby – školní razítko

Rok 1979

Razítko České státní menšinové školy

Rok 1926

Otisk razítka Státní statek ve Všerubech

Rok 1975

Bürgermeisteramt Wscherau

Rok 1937

Lidová škola zemědělská Všeruby, okres Stříbro

Rok 1947

Otisk razítka JZD ve Všerubech

Rok cca 1950

Otisk razítka z Protokolu valných hromad

Rok 1946

R známka Všeruby u Města Touškova

Rok 1946

Známka z obálky z roku 1906

Rok 1906

Bez popisu

Rok 1980

Razítko – Pošta Všeruby u Plzně

70. léta 20. století

Otisk razítka Wscherau

Nedatováno

Všeruby – poštovní razítko

Rok 1896

Otisk poštovního razítka

Rok 1919

Otisk razítka Líšťany u Všerub – Wir sind frei!

Rok 1939

Razítko Všeruby u Města Touškova

Rok 1936

Otisk razítka Všeruby u Města Touškova / Wscherau

Rok 1936

Otisk razítka Wscherau z 15.12.1938

Rok 1938

Otisk Líšťany u Všerub

Rok 1938

Otisk razítka Wscherau – Wir sind frei!

Rok 1938

Otisk razítka Všeruby u Města Touškova

Rok 1949

Otisk poštovního razítka

Rok 2016

Otisk razítka Wscherau / Všeruby

Rok 1899

Otisk razítka Wscherau

Rok neznámý

Otisk razítka Wscherau / Všeruby

Rok 1890 (údajně)

Otisk Všeruby u Plzně

Rok 1964

Otisk poštovního razítka

Rok 1908

Otisk poštovního razítka

Rok 1897

Všeruby – poštovní razítko

Rok 1890

Všeruby – poštovní razítko

Rok 1906

Otisk razítka Líšťany u Všerub

Rok 1938

1 Kr. grau, grober Druck, Type I, mit Wasserzeichen Bogenteilungsstrich, K1 WSCHERAU, Pracht, gepr. Dr. Ferchenbauer

Rok 1867

Otisk poštovního razítka

Rok 1918

Razítko Wscherau

Rok neznámý, cca 1870 - 1880

Razítko Wscherau/ Všeruby u Touškova nade Mží

Rok 1922

Razítko Wscherau Sudetenland, 3Pf, Hindenburg

Rok 1938

Razítko Wscherau / Všeruby u Města Touškova

Rok 1927

Razítko Všeruby u Města Touškova / Wscherau

Rok 1927

Otisk razítka Všeruby u Plzně

Rok 1980

Razítko Všeruby u Města Touškova

Rok 1945

Napsat komentář