Naše pohraničí: stav českých škol na prahu roku 1920

Rok 1920

Národnostní mapa západních a jižních Čech

Rok 1934

Turistická mapa okolí Plzně

Rok 1931

Generální mapa okresního hejtmanství Plzeňského

Rok 1850 - 1910

Školní mapa politického okresu Plzeňského – výřez

Rok 1932

Všeruby – topografická mapa v systému S-1952

Rok neupřesněn

Národnostní mapa republiky Československé

Rok 1926

Podrobná mapa Království českého z let 1890 až 1918

1890 až 1918

Mapa se vzdálenostmi pro Landes-Gendarmerie-Commando

Rok 1897

Rybářská mapa Království českého

Rok 1888

Mapa Plzně a okolí

Rok 1946

Charte vom Pilsner Kreise des Königreiches Böheim

Rok 1830

Műllerova mapa Čech z roku 1720

Rok 1720

Aretinova mapa

První vydání z roku 1619

Mapa okolí Všerub

Rok 1846

Archeologická mapa

Rok 1856

České a německé spořitelní a záložní spolky dle vzoru Raiffeisenova v Království českém dle stavu k 31. prosinci 1912

Rok 1912

Železniční mapa Čech, Moravy a Slezska

Rok 1900

Sudetengau hergestellt von der Landesplanungsgemeinschaft Sudetengau

Rok 1942

Železniční mapa Království českého

Rok 1895 - 1905

Post-Kurs-Karte von Böhmen

Rok neupřesněn

Charte vom Pilsner Kreise des Königreiches Böheim

Rok 1830

Mapa správního rozdělení ČSR: Západočeský kraj

Stav k 30.6.1959, tisk 28.3.1960

Země České v župním zřízení ve XIII. věku

1870 až 1900

Cestovní mapa Království českého

Rok 1903

Detail z mapy Plzeň s okolím a Český les

Rok 1902

Mapa výšek s vrstvami Království Českého

Rok 1888 až 1909

Mapa kultur stabilního katastru z let 1834 – 1844

Mapování z let 1834 - 1844

Politická a místopisná mapa Království Českého

Rok neupřesněn

Automapa z vydavatelství Freytag & Berndt

Rok neupřesněn

Mapa z období III. vojenského mapování

Rok 1877 až 1880

Dislokační mapa četnictva v Protektorátu Čechy a Morava

Rok 1941

Podrobná mapa Království českého z let 1890 až 1918

Rok 1916

Králowství České

Rok 1850

Circulus Pilsnensis

1720 až 1735

Dislokační mapa četnictva

Rok 1941

Československo po Mnichovské dohodě

Rok 1938

Turistická mapa značených cest v západních Čechách – výřez

Kolem roku 1923

Přehledná mapa okresních silnic v Království českém z konce roku 1890

Rok 1890

Mapa – bez podrobnějšího popisu

Rok neznámý

Plán města

Rok 1840

Všeruby na mapě Kunějovického panství

Rok 1753

Státní mapa odvozená – 1. vydání

Rok 1952

III. vojenské mapování

Rok 1941

III. vojenské mapování

Rok 1938

Reichsamt für Landesaufnahme

Rok 1938

Topomapa v systému S-1952

Rok cca 1952

Karte des Bezirke Mies und Pilsen

Rok neznámý

Mapa Všeruby z let 1763 – 1787

Rok 1787

Provincia Pilsnensis z let 1718 – 1773

Rok 1773

Skica z Národního archívu

Rok ?

Císařské povinné otisky stabilního katastru

Rok 1839

Císařské povinné otisky stabilního katastru

Rok 1839

Císařské povinné otisky stabilního katastru

Rok 1839

Všeruby – ortofotomapa (zdroj: CENIA)

Rok 1952

Všeruby – ortofotomapa (zdroj: MO ČR)

Rok 1938

Mapa Das Egerlane, Gustav Reichenauer

Rok 1956

Mapa, resp. náčrtek – z novin Pravda z 12.11.1983

Rok 1983

Napsat komentář