Pohled na domy na náměstí (Archiv města Plzně)

Nedatováno

Celkový pohled (Archiv města Plzně)

Nedatováno

Celkový pohled (Archiv města Plzně)

Rok 1958

Celkový pohled (Archiv města Plzně)

Nedatováno

Kostel sv. Martina (Archiv města Plzně)

Nedatováno

Kostel sv. Martina (Archiv města Plzně)

Nedatováno

Všeruby – národní škola

Rok 1953

V pozadí hřbitovní kostel sv. Martina (zdroj: NPÚ)

Zřejmě rok 1968

Všeruby dům č.p. 18

Rok 1983

Všeruby dům č.p. 194

Kolem roku 1983

Hřbitovní kostel sv. Martina (zdroj: NPÚ)

Zřejmě rok 1968

Všeruby – Děda Mráz (dle popisu)

Na obálce je (zřejmě chybně) uveden rok 1912

Děda Mráz (citace popisu na obálce)

Zřejmě 1952

Všeruby – Děda Mráz (dle popisu)

Na obálce je (zřejmě chybně) uveden rok 1912

Děda Mráz (citace popisu na obálce)

Zřejmě 1952

Děda Mráz (citace popisu na obálce)

Zřejmě 1952

Všeruby dům č.p. 205

Rok 1983

Partie pod hradem

Rok 1926

Podzemní chodby k bývalému hradu

Rok 1983

Podzemní chodby k bývalému hradu

Rok 1983

Nově otevřené středisko

Rok 1981

Obchodní centrum

Rok 1981

Obchodní centrum

Rok 1981

Obchodní centrum

Rok 1981

Obchodní centrum

Rok 1981

Obchodní centrum

Rok 1981

Obchodní centrum

Rok 1981

Slavnostní otevření nákupního střediska

Rok 1981

Pěstování růží

Rok 1967

První máj

1.5.1983

První máj

1.5.1983

Výstava růží

Rok 1969

Výstava růží

Rok 1969

Všeruby – Kostel sv. Martina

Nedatováno

Farní kostel sv. Ducha (zdroj: NPÚ)

Zřejmě rok 1968

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Rok 1926

Kaple sv. Jana Nepomuckého (zdroj: NPÚ)

Zřejmě rok 1984

Kaple sv. Jana Nepomuckého (zdroj: NPÚ)

Rok 1970

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Rok 1983

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Rok neznámý

Hřbitovní kostel sv. Martina (zdroj: NPÚ)

Zřejmě rok 1968

Hřbitovní kostel sv. Martina (zdroj: NPÚ)

Zřejmě rok 1968

Hrob Rudoarmějců (zdroj: NPÚ)

Zřejmě rok 1968

Hrob Rudoarmějců (zdroj: NPÚ)

Zřejmě rok 1968

Dle informace z dobového tisku: „otevírání nové budovy české školy menšinové ve Všerubech“

Dne 1.6.1930

Újezdní měšťanská škole ve Všerubech (popis z listu matriky školy)

Rok cca 1950 - 1952

Dvojtřídní veřejná obecná škola ve Všerubech (popis z listu matriky školy)

Rok cca 1950 - 1952

Všeruby – počátky pěstování růží

Nedatováno (počátek 20. stolení)

Všeruby – kostel sv. Ducha (Archiv města Plzně)

Nedatováno

Všeruby – pohled na východní část obce

Rok 1981

Všeruby – pohled na jižní část obce

Rok 1982

Všeruby – nová školní jídelna

Rok 1982

První den ve škole…

1.9.1982

Všeruby – přístavba kina (foto NPÚ)

Rok 1954

Všeruby – přístavba kina (foto NPÚ)

Rok 1954

Všeruby – přístavba kina (foto NPÚ)

Rok 1954

Všeruby – přístavba kina (foto NPÚ)

Rok 1954

Všeruby – kostel sv. Ducha

Rok 1984

Všeruby – pohled na jihozápadní část

Rok 1973

Všeruby – pohled na na jihozápadní část

Rok 1981

Všeruby – pohled na jihovýchodní část

Nedatováno

Všeruby – pohled na jihovýchodní část

Nedatováno

Všeruby – pohled od bývalého hradu

Rok 1963

Všeruby – třídní foto

50. léta 20. století

Všeruby – prvomájový průvod

Cca 1974 / 1975

Všeruby dům č.p. 11

Nedatováno

Všeruby

Cca 1961 / 1962

Všeruby

Nedatováno

Vlevo rodný dům Franze Metznera, dříve č.p. 130

Rok 1961

Všeruby

Nedatováno

Všeruby

Nedatováno

Všeruby – výstava růží v budově balírny

Rok 1969

Všeruby – výstava růží

Rok 1969

Vseruby-skola-rok-neznamy

Rok neznámý, dle vozidla je foto po roce 1969

Všeruby – plantáže růží

Rok 1929

Všeruby – foceno cca od dnešního sídla Interstavu

Rok neznámý

Všeruby – vpravo dům č.p. 24

Rok neznámý

Všeruby, foto cca od domu č.p. 237

Rok neznámý

Vseruby-foto44

Rok bude upřesněn

Všeruby

Rok bude upřesněn

Všeruby

Rok neznámý

Všeruby, dům č.p. 365

Rok bude upřesněn

Všeruby

Rok bude upřesněn

Všeruby, místo domů dnes prodejna COOP

Rok bude upřesněn

Všeruby

Rok bude upřesněn

Všeruby – pouť na náměstí

Rok neznámý

Všeruby – pouť na náměstí

Rok neznámý

Členové kolektivu

Rok 1977

Výstavba sociálního zařízení pro ženy

Rok 1977

Čištění kotců

Rok 1976

Nejstarší zaměstnanec – pan Beneš

Rok 1976

Návštěva ze SSSR – plk. Gusyev, gen. I.P. Lubaňský + pplk. Bečka

17.8.1982

Pan J. Dvořák ml. / T-148 CAS

Rok 1978

Montáž zásobníku na kejdu

Rok 1983

Návštěva dětí z 19. MŠ Plzeň – Slovany

4.10.1976

Zahájení výstavby II. etapy

Rok 1981

Zahájení výstavby II. etapy

Rok 1981

Redaktor Zemědělských novin pan Fábera na prohlídce velkovýkrmny

4.2.1976

Velkovýkrmna prasat

Rok 1983

Zahájení výstavby II. etapy

Rok 1981

Velkovýkrmna před dokončením

Rok 1974

Montáž haly velkovýkrmny

Rok 1972

Všeruby – kostel sv. Ducha

Rok neznámý

Všeruby – pohled na plantáže růžíž od karlovarské

Rok neznámý

Založení zahradnictví pana Nuhlíčka ve Všerubech

Rok 1902

Státní statek, foto z II. etapy výstavby

1981

Třídní foto, školní rok 1980/81

Rok 1981

Skleníky naproti fotbalovému hřišti

Rok 1950

č.p. 239

Rok neupřesněn

Pohled od silnice na Kunějovice

Rok neupřesněn

Všeruby – pohled od hradu

Rok neupřesněn

Zastávka na náměstí

Rok neupřesněn

Masopust, foto před domem č.p. 177

Rok neupřesněn

Obchodní středisko

Rok neupřesněn

Rok neupřesněn

Všeruby – pohled od dnešní samoobsluhy

Rok neupřesněn

Všeruby – bytovky

Rok neupřesněn

Autobusová zastávka na náměstí před úřadem

Rok neznámý

Vítání občánků – tajemnice paní Bočanová a matrikářka paní Krauseová

4.8.1979

Vítání občánků 4.8.1979

4.8.1979

Všeruby – pohled na náměstí

Rok neznámý

Transformátor naproti domu č.p. 81

Rok cca 1980

Rozvodněný potok Třemošná

Květen 1978 (zřejmě 8.5.1978)

Všeruby, dům č.p. 49

Přibližně rok 1982

Všeruby, dům č.p. 252

Přibližně rok 1982

Všeruby, dům č.p. 275

Přibližně rok 1982

Všeruby, dům č.p. 274

Přibližně rok 1982

Všeruby, dům č.p. 249

Přibližně rok 1982

Všeruby, dům č.p. 242

Přibližně rok 1982

Všeruby – márnice u hřbitova

Přibližně rok 1980

Topoly vysazené v roce 1949

Rok 1983

Hrob sovětských vojínů

Přibližně rok 1980

Všeruby – hřbitov

Přibližně rok 1980

Vjezd do hostince U Modré hvězdy

Rok 1983

Pohled od bývalého hradu

Rok neznámý

Všeruby – svatebčané u domu č.p. 105

Rok neznámý

Pohled na Všeruby

Rok 1981

Úprava sportovního hřiště

Rok 1977

Škola na náměstí

Rok 1977

Školní sraz po letech, rok a třída neznámá…

Rok neupřesněn

Učitelský sbor ve školním roce 1975/76

Rok 1976

Učitelský sbor ve školním roce 1946/47

Rok 1946

Dům č.p. 235, již zbořený…

Cca rok 1982

Všeruby, dům č.p. 179

Cca rok 1982

Všeruby, dům č.p. 249

Cca rok 1982

Slavnostní otevření budovy ZDŠ na náměstí po generální opravě

1.9.1977

Národní směna – oprava domu služeb pro obyvatele

Rok 1977

Národní směna

Rok 1977

Prodej v nově otevřeném nákupním středisku

Rok 1981

Stavba májky

Rok neupřesněn

Stavba májky

Rok neupřesněn

Vítání dětí při nástupu do školy

Rok 1979

Pohled na zaniklý hrad od hřbitova.

Rok 1963

Židovský hřbitov

Rok 1984

Kino ve Všerubech

Srpen 1976

Kapela spolku veteránů ze Všerub a okolí.

Rok 1913 nebo 1914

Všeruby

Rok cca 1981

Všeruby, vlevo dům č.p. 87

Rok cca 1981

Všeruby, dům č.p. 78

Rok 1984

Všeruby, dům č.p. 78

Rok 1984

Divadelní sbor Všeruby

Rok 1962

Všeruby, vlevo dům č.p. 87

Rok neznámý

Dům č.p. 41

Rok 1982

Bez popisu

Rok 1983

Dům č.p. 132 (zadní pohled)

Rok 1981

Domy č.p. 16, (zbořeno), 17, 18

Rok 1982

Národní hospodářství

Rok 1981

Národní hospodářství

Rok 1981

Národní hospodářství

Rok 1981

Bez popisu

Rok neznámý

Bez popisu

Rok neznámý

Zcela vpravo domy č.p. 71, 72 a 73.

Rok ? (bude doplněno)

Vlevo dům č.p. 42, vpravo č.p. 41

Rok neznámý

Výstavba kulturního domu

Rok ? (bude doplněno)

Pohled na náměstí

Rok ? (bude doplněno)

Pohled na náměstí

Rok ? (bude doplněno)

Dům č.p. 105, vpravo již neexistující dům

Rok neznámý

Bytová výstavba

Rok 1977

Vítání občánků dne 4.8.1979

4.8.1979

Návštěva ze SSSR z Kujbyševa

7.6.1978

Všeruby – hospodářství statku

Rok 1981

Dům č.p. 73 (Koloniál Jaro), dříve (kolem 1918) Warenhaus Rudolf Hübscher

Nové bytovky (kolaudace proběhla v 12/1977)

Rok 1978

Pohled na dům č.p. 240

Rok 1982

Všeruby – škola

Škola 1977

Všerubský potok Třemošná

8.5.1978

Všeruby

Rok 1981

Všeruby

Rok 1982

Všeruby

Rok 1981

Vseruby- č.p. 213 a 195

Rok cca 1983

Všeruby – č.p 143

Rok 1983

Všeruby – č.p 75, 76 a 77

Rok cca 1983

Stavba bytovek

Rok 1977

Bytová výstavba

Rok 1977

Rok neupřesněn

Rok neupřesněn

Rok neupřesněn

Bourání domu před stavbou kulturáku

Rok 1986

Rok neupřesněn

Bourání domu

Rok neupřesněn

Bourání domu pro stavbu obchodního domu

Rok 1978

Stavba bytovek

Rok 1977

Všeruby – škola

Rok neznámý

Pohled na náměstí

Rok neznámý

Kostel sv. Ducha

Rok neznámý

Kostel sv. Ducha

Rok neznámý

Všeruby – dům č.p. 105

Nedatováno

Svatba u domu č.p. 105

Nedatováno

Všeruby – pohled na náměstí

Rok 1931

Náměstí a kostel sv. Ducha

Rok 1992

Všeruby – vpravo č.p. 63, vlevo zbořený dům (dnes prodejna COOP)

Rok 1978

Všeruby – vlevo dům č.p. 2 (Radnice), vpravo zbořený dům (dnes č.p. 243))

Rok neznámý

Všeruby – synagoga

Rok 1970

Všeruby – synagoga

Rok 1984

Všeruby – synagoga

Rok 1970

Všeruby – synagoga

Rok 1973

Všeruby – synagoga

Rok 1973

Všeruby – synagoga

Rok 1983

Všeruby – synagoga

Rok 1984

Pohled na bývalou židovskou čtvrť

80. léta 20. stol.

Pohled na bývalou židovskou čtvrť

Rok 1968

Všeruby – mlýn

Rok neznámý

Vseruby – kostel sv. Martina

Rok neznámý

Vseruby – kostel sv. Ducha

Rok neznámý

Všeruby – ortofotomapa (zdroj: MO ČR)

Rok 1938

Kostel sv. Martina

Rok 1987

Všeruby – synagoga

Rok neznámý

Všeruby – rodný dům F. Metznera

Rok neznámý

Kostel Sv. Ducha

Rok neznámý

Všeruby – synagoga

Rok neznámý

Všeruby – synagoga

Rok neznámý

Celkový pohled

Rok 1926

Hřbitov

Rok 1926

Všeruby – dům č.p. 125

Rok 1926

Všeruby – dům č.p. 32

Rok 1926

Vrata domu číslo 62

Rok 1926

???

Rok 1926

Kostel sv. Ducha

Rok neznámý

Kostel sv. Ducha

Kolem roku 1908

Kostel sv. Martina

Kolem roku 1908

Celkový pohled

Rok 1948

Napsat komentář